Spor Salonu Sözleşmesi Örneği

spor salonu üye sözleşme örneği pilates yoga sözleşme pdf

Spor salonlarında kişi ister tek başına çalışıyor olsun, isterse kişisel antrenörle ders yapsın, üye olduğu anda sözleşme imzalatılır. Spor salonu sözleşmesi her iki tarafında haklarını güvenceye alabilmesi için adil olarak hazırlanır.

Spor salonu sözleşmesi “işletme ve üye arasında yapılan; fiziksel ve ruhsal değerlendirme neticesinde üyeye uygun şekilde seçilen spor dalını tatbik etmek için antrenman yaptığını beyan eden belge” olarak tanımlanabilir. Mutlak bir avukat tarafından hazırlanması gereken spor salonu sözleşmesi, detaylı bir içeriğe sahip olmalıdır.

SPOR SALONU SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Avukat tarafından hazırlanacak olan spor salonu sözleşmesi genel olarak şu maddeleri içerir:

1) Sözleşmenin tanımı ve niteliği detaylandırılır.
1.a: Yapılacak işin anlatımı yapılır
1.b: İşin görülmesi yani hangi amaçla yapılacağı anlatılır. Bu kilo verme olabileceği gibi kilo alma da olabilir.
1.c: Belirlenen ücret ve kapsamı açıklanır. Karşılıklı anlaşmaya varıldığı açıkça beyan edilir.

2) Sözleşmenin taraflarının tanımlaması yapılır.
2.a: Kişisel antrenör, spor salonu ve işletmenin detaylı olarak tanımlanması yazılır.
2.b: Hizmeti Alan, müşteri ve üyenin kişisel bilgileri doldurulur.

3) Tarafların yükümlülükleri belirtilir.
3.a: Spor salonun ve üyeden sorumlu olan yetkilinin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler açıkça izah edilir.
3.b: Hizmet alan üyenin yapmakla yükümlü oldukları belirtilir. (Mesela ücretleri düzenli olarak ödeme yükümlülüğü gibi.)

4) Sözleşmenin sona erme koşulları açıklanır.
4.a: Kendiliğinden sona erme olarak isimlendirilen, süresi dolup herkesin görevlerini sıkıntısız yerine getirmesi ile biter.
4.b: Tek taraflı olarak, spor salonu sözleşmesi içerisindeki maddelerin ihlali sonucu sona erebilir. Tüm bu durumlar bu iki madde içerisinde açıklanır.

Belirtilen tüm bu maddeler ve içerikler sadece spor salonu sözleşmesi örneği oluşturabilmesi için yazılmıştır. Hukuki bağlayıcılığı yoktur. Avukat aracılığıyla hazırlanacak olan spor salonu sözleşmesi sizin işletmenize özel olmalıdır.

Bu sözleşme, her üye için oluşturulup Bulutgym paneline yüklenebilir. Online olarak Bulutgym üzerinden spor salonu sözleşmesi içeriğine erişebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri kendiniz yapabileceğiniz gibi tek tıkla üye profilindeki bilgilerle sözleşmeyi otomatik doldurabilirsiniz. Üyelerinizin tüm süreçlerini Bulutgym ile sorunsuz olarak yönetebilirsiniz.

Taslak olarak tek seferlik kayıt ettiğiniz sözleşmenizi üye profillinden tek tıkla çıktı almak ve online olarak erişilebilir olarak hazırlamak için hemen BulutGym spor salonu yazılımını kullanmaya başlayın.
-